Reseteaza parola

Camera Executorilor Judecătorești
de pe langa Curtea de Apel Constanta

CEJ CONSTANȚA

În circumscripţia fiecărei Curţi de Apel funcţionează câte o Cameră a executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică. Din cadrul acestei Camere fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Constanța.

Search a motorhome

Add Guests
Adulți
Vârsta de 13 ani sau mai mult
0
Copii
Vârste între 2 și 12 ani
0
Copii mici
Sub 2 ani
0
Închide

Activitatea biroului
Executorilor Judecătorești

CEJ Constanța

Activitatea unui birou al executorilor judecătorești
constă în:

Punerea in executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii; Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare; Comunicarea actelor de procedură; Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe; Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanță judecătorească; Constatarea unor stări de fapt în condițile prevăzute de Codul de procedură civilă;

Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă; Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.

0
Executori Activi
0
Executori Suspendați
0 +
Ani de activitate

CEJ Constanța

Executări Directe
Executări Indirecte

Executări directe:
- Evacuări;
- Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
- Vizitarea minorului;
- Puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:
- Urmărirea mobiliară a creanțelor;
- Urmărirea imobiliară a creanțelor.

Popriri

- Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin;
- Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă);
- Procese verbale de ofertă reală;
- Confiscări;
- Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale;
- Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

Specialiști

Rol esențial în asigurarea respectării
hotărârilor instanțelor de judecată

Autorizare și Reglementare

Executorii judecătorești sunt autorizați și reglementați de către Ministerul Justiției din România. Ei trebuie să îndeplinească anumite cerințe și să fie calificați în domeniul dreptului pentru a putea obține autorizația de a practica ca executor judecătoresc.

Independență

Executorii judecătorești sunt agenți independenți și nu fac parte din sistemul judiciar în calitate de judecători sau avocați. Această independență le permite să acționeze în mod obiectiv și imparțial în executarea hotărârilor judecătorești.

Competențe și Atribuții

Principala atribuție a executorilor judecătorești este de a executa hotărârile judecătorești și de a recupera sumele de bani sau bunurile specificate în aceste hotărâri. Acest lucru poate include poprirea și vânzarea de bunuri, confiscarea și predarea de bunuri, precum și alte măsuri de executare.

Noutăți

Rămâneți la curent cu noutățile
din domeniul nostru

Contact

Intrați în legătură cu CEJ Constanța

Experții noștri vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau cazuri ce intră sub incidența domeniului nostru.

Din cadrul Camerei Executorilor Judecătorești Constanța, fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Constanța.

office@cejconstanta.ro